Themis Services is closely tracking the evolving global public’s opinion and key trends around COVID-19.

Learn More

Δημοπρασίες Ελληνικής Τράπεζας

Επιλέξτε την περιοχή που σας ενδιαφέρει
για να δείτε τα διαθέσιμα καταχωρημένα ακίνητα.

Καταχωρημένα ακίνητα

Πληροφορίες για τις δημοπρασίες

 1. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες
 2. Γενικά

 

1. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες

Αυτές οι δημοπρασίες διεξάγονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας E-Auctions.

Οδηγίες για προσφορές που υποβάλλονται
 • Εάν είστε Κύπριος/-α (φυσικό πρόσωπο) ή νομικό πρόσωπο με έδρα την Κύπρο, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα «Αριάδνη», εκτός αν έχετε ήδη εγγραφεί. Μπορείτε να εγγραφείτε μέσω του συνδέσμου:
  https://eforms.eservices.cyprus.gov.cy/
 • Η εγγραφή είναι δωρεάν.
 • Επιλέξτε τη δημοπρασία στην οποία επιθυμείτε να συμμετάσχετε.
 • Καταθέστε το ποσό της εγγύησης (3–10 ημέρες πριν από την ημερομηνία της δημοπρασίας). Το ελάχιστο ποσό της εγγύησης ανέρχεται στο 10% της Επιφυλασσόμενης Τιμής Πώλησης.

 • Η κατάθεση μπορεί να γίνει είτε με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, είτε με μεταφορά χρημάτων στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.
 • Την ημέρα της δημοπρασίας, συνδεθείτε και υποβάλετε τις προσφορές σας για τα επιλεγμένα ακίνητα.
 • Στην οθόνη θα εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή, η τελευταία σας προσφορά και η κατάταξή σας. Μπορείτε να υποβάλλετε υψηλότερες προσφορές έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προσφορών.
Εάν η προσφορά σας είναι επιτυχής
 • Θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ACB E-Auctions Ltd, που θα σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα και τα επόμενα βήματα.
 • Το ποσό της εγγύησης θα προωθηθεί ηλεκτρονικά στον Ενυπόθηκο Δανειστή με τον οποίο θα επικοινωνείτε κατά την υπόλοιπη διάρκεια της διαδικασίας σχετικά με την καταβολή του υπόλοιπου ποσού, των τελών εγγραφής (10 € ανά αίτηση), των εξόδων έκδοσης τίτλου (5€ ανά τίτλο) και τυχόν εξόδων μεταβίβασης (8% των εσόδων από την πώληση που υπερβαίνουν το ποσό των 350.000 € ανά ιδιοκτήτη ακινήτου, μειωμένα επί του παρόντος κατά 50%) ή του ΦΠΑ.
 • Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται στον ενυπόθηκο δανειστή εντός διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της δημοπρασίας.
 • Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση που δεν καταβάλετε το υπόλοιπο ποσό εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, δεν θα δικαιούστε επιστροφή της προκαταβολής που πληρώσατε.
 • Εάν το ακίνητο υπόκειται σε ΦΠΑ, αυτός καταβάλλεται στον ενυπόθηκο δανειστή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της δημοπρασίας. Ο πληρωτέος ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στην τιμή πώλησης, καταβάλλεται επιπρόσθετα από το ποσό της τιμής πώλησης.
Εάν η προσφορά σας δεν είναι επιτυχής
 • Θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ACB E-Auctions Ltd, που θα σας ενημερώνει ότι η προσφορά σας δεν ήταν επιτυχής.
 • Το ποσό της εγγύησης θα σας επιστραφεί.
Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες

2. Γενικά ζητήματα

Το ενυπόθηκο ακίνητο δεν μπορεί να πωληθεί:
 • σε πρόσωπο που κατέχει πάνω από το δύο τοις εκατό (2%) του μετοχικού κεφαλαίου του εξουσιοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή αδειοδοτημένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή το οποίο συνδέεται με τέτοια πρόσωπα ή εκπρόσωπο τέτοιου προσώπου ή σύζυγο ή γονέα ή απόγονο ή συγγενή (έως τρίτου βαθμού) αυτού, ή σε οποιοδήποτε στέλεχος, εταίρο ή υπάλληλο του ενυπόθηκου δανειστή.
 • σε στέλεχος, εταίρο, πληρεξούσιο ή συγγενή (έως τέταρτου βαθμού) του ενυπόθηκου δανειστή.
 • στους ανεξάρτητους εκτιμητές που συνέταξαν τις εκθέσεις αποτίμησης ακινήτου και στους συγγενείς αυτών (έως τέταρτου βαθμού).

Εάν έχετε άλλες απορίες ή χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες, καλέστε στο 22812912.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ», ως ενυπόθηκος δανειστής, του/των προς πώληση του/των ενυπόθηκων ακινήτων (εφεξής «Ενυπόθηκος Δανειστής») και η THEMIS PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ως εξουσιοδοτημένος και διορισμένος αντιπρόσωπος του Ενυπόθηκου Δανειστή (εφεξής ο «Αντιπρόσωπος»), έχουν καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να επιβεβαιώσουν ή/και να επαληθεύσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω ακίνητα προς πώληση. Σημειώνεται ωστόσο ότι α) ο Ενυπόθηκος Δανειστής και ο Αντιπρόσωπος δεν είναι ούτε ιδιοκτήτες ούτε κάτοχοι του/των προς πώληση υποθηκευμένου/ων ακινήτου/ων και β) οι πληροφορίες αυτές έχουν αποκτηθεί από δημόσια αρχεία/αρχές ή/και τρίτους, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια, η ορθότητα ή η πληρότητα τους. Συνεπώς, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα και οι λεπτομέρειες σχετικά με το/τα υποθηκευμένο/α ακίνητο/α προς πώληση προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς ο Ενυπόθηκος Δανειστής και ο Αντιπρόσωπος να αναλαμβάνουν ή/και να φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ή/και καθήκον ή/και υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε προσώπου που ενδέχεται να λάβει γνώση και/ή μπορεί να επιθυμεί να βασιστεί στις εν λόγω πληροφορίες.

Ο Ενυπόθηκος Δανειστής και ο Αντιπρόσωπος προτείνουν εμφατικά στους ενδιαφερόμενους αγοραστές όπως διεξάγουν τις δικές τους έρευνες ή/και επιτόπια εξέταση του/των υποθηκευμένου/ων ακινήτων προς πώληση και να λάβουν ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή, προκειμένου να αποκτήσουν προσωπική γνώση ή/και να εξακριβώσουν την πραγματική κατάσταση, τα χαρακτηριστικά και την καταλληλόλητα των ενυπόθηκων ακινήτων προς πώληση για τον επιδιωκόμενο σκοπό ή/και επαλήθευση όλων των πληροφοριών και δεδομένων που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόφασή τους να συμμετάσχουν στον επερχόμενο πλειστηριασμό του/των ενυπόθηκου/ων ακινήτων προς πώληση.